Om

Den kortare beskrivning av Andy Swärd skulle förmodligen lyda, passionerad livsnjutare med en outgrundlig nyfikenhet och törst för människors utveckling.

Den något längre beskrivningen är att Andy som professionell ICF coach, Certifierad GP, flitigt anlitad föreläsare och motivations-sökare har förmånen att kombinera sina erfarenheter, såväl framgångar och motgångar från sin globala uppväxt, näringslivet med sitt idrottsliga liv. Andy är väl förtrogen med vad som krävs av såväl individen och ”laget” i sin helhet för att fullfölja allas högt uppsatta mål, oavsett motstånd eller hinder.

Med drygt 30 års erfarenhet i näringslivet, däribland som ledare i en rad internationella koncerner, är Andy väl bekant med att rätt motivation och kunskapen i hur tanken påverkar vår kropp och hur detta inverkar på vår dagliga prestation, inte minst i pressade situationer. Att förstå att hantera kroppens fantastiska försvarsmekanismer och förädla våra grundegenskaper utvecklar oss som individer och förbättrar relationerna till såväl oss själva som vår omgivning.

Andy´s filosofi om DFT [Det förändrade tillståndet] bygger på att bryta stigmat om hur vi idag oftast ser på ex. ”Psykisk ohälsa”. Andy har under snart två decennier pratat varmt om DFT som en -”Sund reaktion i en osund situation”. Enkelt uttryckt, vår ”uråldriga” kropp reagerar på ett fantastisk sunt vis i en situation som den ”moderna” människan kapitulerat inför på grund av stigmatiserade förutfattade tankar och handlingar.

Att vara verksam inom både företagsvärlden och på idrottsarenan skapar en intressant synergieffekt vilket gör Andy till en flitigt anlitad föreläsare och personlig coach åt både framgångsrika ledare i näringslivet som idrottare på de internationella arenorna.

Kombinationen har skapat förmågan att på ett fängslande, humoristiskt och stundtals ifrågasättande sätt direkt relatera till verkliga utmaningar. Såväl unga hjältar som mer rutinerade rävar får med nyvunnen insikt, nyckelord och framför allt – konkreta verktyg möjligheten att på bästa sätt förvalta och förädla sin karriär, sin idrottsprestation och inte minst – att bara få må bra och leva ett balanserat liv.

Kontakta oss

Lämna detta fält tomt