-”Rädslan för det okända skapar DFT [Det Förändrade Tillståndet],
i grund och botten, en sund reaktion – i en osund situation”. 

Ett tillstånd som samhället stigmatiserat allt för länge! 

om

Kontakta oss

Lämna detta fält tomt