-”Rädslan för det okända skapar DFT [Det Förändrade Tillståndet],

i grund och botten, en sund reaktion – i en osund situation…”

om

Kontakta oss