BoostCamp – Business

Självklart skall vi arbeta med visioner, värdebaserat ledarskap, teamutbildning, förändringsprocesser, effektivitet, motivation och kommunikation – Utöver det är det – äntligen mycket snack om färger nu, Grön, Blå, Grå, Röd, Gul…

Andy har sedan drygt 20 år tillbaka passionerat lyft upp vikten av våra grundegenskaper i form av färger och agerande men innan vi ens går in i dessa processer bör vi börja med att bry oss om vad som gör att vi tidvis ändå inte når våra mål och visioner.

Allt för ofta refereras det till ”mänskliga faktorn”. Vilka är då mekanismerna som får oss att suboptimera våra prestationer som individ eller som organisation? Vilka är reaktionerna som i efterhand får oss att undra, ”varför gjorde jag… eller varför gjorde  jag inte…” – Inte minst, hur bryter vi enklast detta agerandet när vi som mest behöver det?

Det är idag få som vågar prata om, och utveckla oss i den viktigaste frågan – Vad är D.F.T och på vilket sätt påverkar det oss i vårt dagliga arbete och i livet?

Enligt försäkringskassan är idag nästan hälften av alla sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa! Hur påverkas vi av den ”dagliga stressen” och vilka oerhörda konsekvenser för det med sig? Hur kan vi som moderna människor med nya insikter och konkreta verktyg återta en sund balans i våra liv?

Beror svaret på vem vi frågar, den anställde eller ledningen? Sanningen finns naturligtvis någonstans mittemellan! Det är oftast lättare att hitta negativa sidor och möjliga hinder än att se möjligheterna och definiera alla framgångsrika resultat, Andy kallar det för – D.F.T, Det Förändrade Tillståndet – en kraftfull förprogrammerad naturlag. Att få insikt i processerna och med detta möjligheten att återta kontrollen över vårt välmående är en styrka, en livskvalitét.

Vare sig det är i BoostCampBusiness- coaching eller i workshop-format är ambitionen att skapa ett intresse i att vilja se och förstå möjligheterna baserat på de befintliga ”naturlagarna” som existerat i över 300.000 år. Att få insikt i hur våra tankar skapar direkta reaktioner i såväl vår kropp som våra grundegenskaper ger oss en tydlig förklaring till vårt agerande och hälsa i pressade situationer och framför allt – förändra det!

BoostCampBusiness – Coaching

Med BoostCampBusiness coaching ger vi dig som individ ett unikt och individanpassat koncept efter behov, roll och mål.

Med BoostCamp-verktygen i kombination med professionell coaching formar vi din personliga ”verktygslåda” kopplad till verkligheten och byggd på dina givna förutsättningar i form av dina kroppsliga reaktioner, tankar och dina grundegenskaper. Med detta skapar vi ett bestående intresse av att på ett nyfiket sätt ge dig en konkret möjlighet att utveckla dig i din roll i arbetslivet.

BoostCampBusiness – Workshop & föreläsning

Låt en hel- eller halvdagsföreläsning bli den första pusselbiten i att ge en initial insikt i företagets, divisionens eller organisationens beteendemönster under press och hur tanken påverkar kroppen och med detta, den dagliga arbetsprestationen. Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande som bygger på samspelet i organisationen, ledarskapet, gruppen och individen.

Våra föreläsningar skapar en högre förståelse för varandras beteende i olika situationer och hur detta påverkar vår förmåga att genomföra uppgifterna i organisationen. Vad kan vi göra för att förstå källan till kroppens reaktioner under stress [D.F.T]. Vilka mekanismer ligger bakom ett framgångsrikt mentalt tillstånd i att uppnå en optimal arbetsprestation och forfarande må fantastisk bra.

Ambitionen är att på ett engagerat och humoristiskt sätt skapa ett intresse, att på allvar utveckla ett kunnande i hur vi som individer i företaget eller organisationen i sin helhet bäst kan förvalta våra förutsättningar i vårt dagliga arbete. I våra workshops/föreläsningar ges deltagarna möjlighet att, som ”åskådare” reflektera i lugn och ro medan de frivilliga deltagarna engageras i exemplifierande övningar.

En spännande resa i tankens värld, varvat med lättsam teori, några praktiska övningar samt en och annan överraskande ”aha-upplevelse” där vi arbetar med hur man med nyvunna insikter och konkreta verktyg ökar alla chanser att nå ett framgångsrikt resultat – och – samtidigt må bra!

Kontakta oss

Lämna detta fält tomt