Om

Den kortare beskrivning av Andy Swärd skulle förmodligen lyda, passionerad livsnjutare med en outgrundlig nyfikenhet och törst för människors utveckling.

Den något längre beskrivningen är att Andy som professionell ICF coach, Certifierad GP, flitigt anlitad föreläsare och motivations-sökare har förmånen att kombinera sina erfarenheter, såväl framgångar och motgångar från sin globala uppväxt, näringslivet med sitt idrottsliga liv. Andy är väl förtrogen med vad som krävs av såväl individen och ”laget” i sin helhet för att fullfölja allas högt uppsatta mål, oavsett motstånd eller hinder.

Med snart 30 års erfarenhet i näringslivet, däribland som ledare i en rad internationella koncerner, gör Andy väl bekant med att rätt motivation och kunskapen i hur tanken påverkar vår kropp och hur detta inverkar i vår dagliga prestation, speciellt i pressade situationer. Att förstå att hantera kroppens försvarsmekanismer och förädla våra grundegenskaper utvecklar oss som individer och förbättrar relationerna till såväl oss själva som vår omgivning.

Att vara verksam inom både företagsvärlden och på idrottsarenan skapar en intressant synergieffekt vilket gör Andy till en flitigt anlitad föreläsare och personlig coach åt både framgångsrika ledare i näringslivet som idrottare på de internationella arenorna ex. OS i London 2012, Rio 2016 och PyeongChang 2018.

Kombinationen har skapat förmågan att på ett fängslande, humoristiskt och stundtals ifrågasättande sätt direkt relatera till verkliga utmaningar. Såväl unga hjältar som mer rutinerade rävar får med nyvunnen insikt, nyckelord och konkreta verktyg möjligheten att på bästa sätt förvalta och förädla sin karriär, sin idrottsprestation och inte minst ett fantastiskt liv.

Kontakta oss